MIM
Բերանի խոռոչի վիրաբուժություն

Բերանի խոռոչի վիրաբուժություն

«Մոդեռն Իմպլանտ Մեդիսին»-ում կատարվում է բերանի խոռոչի ամբուլատոր վիրաբուժական ցանկացած վիրահատություն: